Úvodní strana

Základní informace - poloha

Starosta obce:
Martin Řehák

Katastrální výměra: 579 ha
Počet obyvatel: 175
(stav k 1.11.2014)

Poloha:

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
13.05.2016: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dobrý den, pane starosto, před čtrnácti dny jsem Vás informoval e-mailem, že letní svozy komunálního odpadu ve Vaší obci začnou ve čtvrtek 12.5.2016 a potom v termínech každý lichý kalendářní týden až do konce září 2016. Protože mezitím došlo ke změně v termínech svozů, sváželi jsme Vaši obec minulý týden ve čtvrtek 5.5.. Bohužel došlo k nedorozumění a tuto změnu jsme Vám neoznámili, za což se Vám i Vaším spoluobčanům upřímně omlouváme. Zároveň s naší omluvou Vám oznamujeme závazně příští termín svozu komunálního odpadu v obci Tuř, a to na příští čtvrtek, tj.19.5.2016 . Další svozy od tohoto termínu budou realizovány po každých čtrnácti dnech, a to každý kalendářní sudý týden ve čtvrtek. Děkujeme Vám i všem občanům Tuře za pochopení a trpělivost.

04.05.2016: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v sobotu 7.5.2016 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.Po ukončení pietního aktu se koná sousedské posezení na místním hřišti.

27.04.2016: Změna termínu svozu komunálního odpadu
Od 1.5.2016 začíná letní termín svozu komunálního odpadu.Naše obce budou sváženy 1 x za 14 dnů vždy v lichý týden.První letní svoz bude tedy ve čtvrtek 12.5.2016.

26.04.2016: Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic. Tradiční pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2016 od 18:00 hodin na obecním hřišti. Občerstvení zajištěno.

26.04.2016: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Tuř - každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin na obecním úřadě. Tuř - hromadný výběr v sobotu 14.5.2016 od 15:15 do 16:00 hod. Hubálov - hromadný výběr v sobotu dne 14.5.2016 od 14:00 do 15:00 hodin v kulturním domě.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost - do 30.6.2015.

20.01.2016: Digitalizace katastrálního operátu Obce Tuř
V návaznosti na digitalizaci katastrálního operátu Obce Tuř je nutné, aby občané podali řádné daňové přiznání z nemovitostí do 31.1.2016. Jedná se především o občany, kteří měli v katastru nemovitostí dosud zapsané pozemky ve zjednodušené evidenci, které katastrální úřad v rámci digitalizace přečísloval. Obec nabízí zprostředkování pomoci s vyplněním daňového přiznání. Kontakt pro pomoc s vyplněním daňového přiznání : 604 463 575

12.01.2016: „Kotlíkové dotace“
Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“). Aktuální informace o možnostech získání dotace na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

12.01.2016: Sdělení
Na podkladě jednání zastupitelstva Obce Tuř jest vydáno toto sdělení, které je plně závazné pro občany obcí Tuř a Hubálov. Ač je obcí vydána Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,kde ve čl. IV jsou zakotvena pravidla pro pohyb psů, dochází k tomu, že někteří spoluobčané tato pravidla nerespektují a nezajišťují si své psy tak, aby volně pobíhali v obci. V daném případě se jedná o přestupek proti pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle ust. § 46 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, kde lze uložit ve správním řízení pokuta do výše 30 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu měsíce listopadu 2015 k události, že volně pobíhajícím psem bylo pokousáno kotě, které muselo být utraceno veterinářem, vyzýváme občany, aby si své psy zajistili tak, aby nedocházelo k obdobným událostem, majícím za následek jak poškození zdraví lidí i zvířat, ale i ekonomické škody. Zastupitelstvo Obce Tuř nepochybuje o tom, že občané pochopili toto sdělení a budou respektovat obecně platné vyhlášky, ale i řádné sousedské vztahy. V Tuři dne 12.1.2016 Martin Řehák starosta

22.12.2015: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme 1.ledna 2016 ve 14:00 hod.Špekáčky s sebou!!! Jako vždy budeme opékat.

22.12.2015: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních,hodně zdraví a štěstí do roku 2016 přeje OÚ Tuř.

01.12.2015: Mikuláš a čert
Mikuláš s čertem navštíví děti v sobotu dne 5.12.2015, chodit začne na Tuři až se setmí a potom se přesune do Hubálova.

13.10.2015: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Dne 11.11.2015 v době od 09.00 do 16.00 hod. bude na Obecním Úřadě Tuř veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).

29.09.2015: Změna termínu svozu popelnic.
Od 1.10.2015 začíná zimní svoz, tzn. každý týden.

11.09.2015: Soutěž o titul Dobráci roku
Dobrovolní hasiči z Tuře soutěží o titul Dobráci roku.Poslechněte si pořad o dobrácích z Tuře v neděli 13.9.2015 po 15.hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a nebo na internetových stránkách http://www.rozhlas.cz/hradec/dobraci/_zprava/dobraci-roku-hasici-v-turi-ti-se-panecku-tuzi--1531684.Dobrovolné hasiče můžete až do pátku 18. září 2015 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) TUR na číslo 900 11 04.Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami.Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen.Pomozte nám vyhrát velkou show pro naši obec za 100 tisíc Kč.Za každou SMS děkujeme.SDH Tuř

08.09.2015: Sběr nebezpečného odpadu
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Neděle 4.10.2015 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hod. Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

25.08.2015: Pozvánka
Zveme Vás na ukončení prázdnin 2015, které se koná v sobotu 29.8.2015 od 15 hod. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej, veselé účesy, soutěže, hudba a jiné. Občerstvení zajištěno v dostatečném množství. Dobrou náladu vezměte s sebou :-) OÚ Tuř

21.07.2015: Oznámení výsledku výběrového řízení.
Oznámení výsledku výběrového řízení na akci malého rozsahu „Rekonstrukce stávajícího chodníku v Obci Tuř“ a „ Novostavba chodníku v Obci Tuř“ konaného dne 15.7. 2015 od 17:00 hod. na obecním úřadě. Nejnižší nabídkovou cenu na obě akce a splnění poptávaných podmínek podala firma Izotrade Sběř.

30.06.2015: Úřední hodiny Obecního úřadu v období prázdnin 2015
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 7.7.2015, 21.7.2015, 4.8.2015, 18.8.2015,1.9.2015.

19.05.2015: Pozvánka
SDH Tuř Vás srdečně zve na tradiční řízkovou párty, která se koná v sobotu 23.5.2015 od 17:00 hod. na hřišti v Tuři.Dobrou náladu s sebou!!!

04.05.2015: Změna termínu svozu popelnic.
Od 7.5.2015 začíná letní svoz, tzn. 1 za 14 dní.

28.04.2015: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá dne 7.5.2015 pietní akt k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka,za účasti zástupců AČR,HZS a SDH. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři.Po té se průvod přesune k pomníku kpt. Šimka.

28.04.2015: Pálení čarodějnic.
Tradiční pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2015 od 18:00 hodin na obecním hřišti. Občerstvení zajištěno, pro děti párek zdarma.

22.04.2015: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů.Tuř - každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin na obecním úřadě. Tuř - hromadný výběr v sobotu 16.5.2015 od 14:30 do 15:00 hod. Hubálov - hromadný výběr v sobotu dne 16.5.2015 od 13:30 do 14:00 hodin v kulturním domě.Poplatek je možné uhradit taktéž převodem.Číslo účtu : 1161662309/0800.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol 01+číslo popisné pro Tuř a 02+číslo popisné pro Hubálov.Výše poplatků:osoba trvale hlášená k pobytu - 500,- Kč,dítě od 0-18 let - 300,-Kč,rekreační objekt - 500,-Kč,pes - 30,-Kč.Splatnost - do 30.6.2015.

01.03.2015: Pozvánka
Oú Tuř srdečně zve všechny ženy k pohodovému posezení u příležitosti jejich svátku MDŽ,pořádaného v sobotu 7.března 2015 od 15 hod. v budově obecního úřadu.

06.01.2015: Pozvánka
Odchyt zajíců Dne 10.1.2015 pořádá myslivecké sdružení „Jestřáb“ Kacákova Lhota odchyt zajíců do sítí. Touto cestou si vás dovoluji pozvat na tuto akci. Začátek v 9,00 hodin v Robousích u kravína. Občerstvení po akci zajištěno v naší klubovně v Řehči Účastnící, hlaste se, prosím, z důvodu evidence přítomných u pana Banýra, Babáka Zd. nebo Vícha, že jste dostali toto pozvání. Na vaši účast se těší Jana Víchová, kronikářka mysliveckého sdružení

30.12.2014: Pozvánka
OÚ a SDH Tuř Vás srdečně zvou na každoroční Novoroční sousedský grog. Na hřišti v Tuři se sejdeme 1.ledna 2015 ve 14:00 hod.Špekáčky s sebou!!! Jako vždy budeme opékat.

23.12.2014: Přání
Krásné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do roku 2015 přeje OÚ Tuř

02.12.2014: Mikulášská nadílka
Letos můžete pro své ratolesti v pátek 5.12.2014 očekávat Mikuláše,čerty a anděla z tepla domova.Z oken vyhlížejte "návštěvu" po 17 hodině......,a nezapomeňte na básničku:-)

14.10.2014: Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ oznamujeme obyvatelům Tuře, že dne 29.10.2014 v době od 7:30 do 17:30 dojde v celé Tuři k přerušení dodávky elektrického proudu.

23.09.2014: Platba za vývoz septiků
Informace o platbě pro občany, kteří využili nabídky Obecního úřadu a jeho prostřednictvím si dali vyvést své septiky. Částka stanovená zastupitelstvem činí 400,-- Kč a je splatná do 31.10.2014. Občané Tuře mají možnost platit každé úterý v budově Obecního úřadu a nebo zaslat na účet obce 1161662309/0800 a jako variabilní symbol uveďte číslo domu + 01. Občané Hubálova budou platit přímo v hotovosti u pí. Vodičkové.

21.08.2014: Rozloučení s prázdninami
Srdečně zveme na tradiční Rozloučení s prázdninami, které se koná v sobotu 30.8.2014 od 15:00 hod. na hřišti v Tuři. Program: zábavné hry pro děti, malování na obličej, barevné česání, sokolníci s dravci, skákací hrad Občerstvení zajištěno.

15.08.2014: Sběr nebezpečného odpadu
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Neděle 24.8.2014 Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 14:00 - 15:00 hodin Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 14:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd. !

24.06.2014: Úřední hodiny obecního úřadu v období prázdnin 2014
Termíny úředních hodin OÚ Tuř v období letních prázdnin: 8.7.2014, 22.7.2014, 5.8.2014, 19.8.2014

29.04.2014: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
OBECNÍ ÚŘAD TUŘ POŘÁDÁ VE STŘEDU DNE 7.5.2014 PIETNÍ SETKÁNÍ K UCTĚNÍ PAMÁTKY HAJNÉHO HLAVÁČKA A KPT. ŠIMKA ZAČÁTEK V 18:00 HOD. PŘED OBECNÍM ÚŘADEM V TUŘI !

23.04.2014: Svoz popelnic
Svoz popelnic ve čtvrtek 24.4.2014. Od 1.5.2014 začíná letní svoz, tzn. 1x za 14 dní, začíná se ve čtvrtek 8.5.2014

09.04.2014: Knihovna Tuř
Pozor - knihovna Tuř je nyní otevřena každé útery v době od 15:30 hod. do 18:30 hod.

31.03.2014: Výběr poplatků za odvoz odpadů a poplatek ze psů
Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů Tuř - každé úterý od 17:00 hodin do 18:00 hodin na obecním úřadě nebo převodem na účet obce. Hubálov - hromadným výběrem v sobotu dne 17.5.2014 od 14:00 do 15:00 hodin v kulturní místnosti a nebo převodem na účet obce. Tuř - hromadný výběr v sobotu 24.5.2014 v době od 14:00 do 15:00 hod. Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu + 01 pro Tuř a 02 pro Hubálov. Číslo účtu: 1161662309/0800. Výše poplatků: 500,-- Kč osoba trvale hlášená k pobytu, 300,-- Kč dítě od 0-18 let ,500,-- Kč rekreační objekt, 30,--Kč pes .Poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 30.6.2014.

04.03.2014: POZOR ZMĚNA MDŽ
MDŽ dne 8.3.2014, který se koná na Obecním úřadě Tuř - posouvá se začátek na 16:00 hodin

20.02.2014: Oslava svátku žen
Obecní úřad srdečně zve všechny ženy k oslavě jejich svátku, která se koná v sobotu 8.3.2014 Tuř - budova obecního úřadu od 18:00 hodin Hubálov - kulturní místnost od 18:00 hodin Srdečně zveme všechny ženy

24.01.2014: Maškarní rej pro děti
V sobotu 15.2.2014 od 14:30 hod. v budově obecního úřadu v Tuři se koná Maškarní rej pro děti. Všichni jsou srdečně zváni.

18.12.2013:
Krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2014 přeje všem občanům Obecní úřad Tuř

26.11.2013: Mikuláš a čert
Mikuláš a čert Hubálov - Mikuláš s čertem navštíví děti dne 5.12.2013, chodit začne cca v 17:00 hodin Tuř - Mikulášská besídka se koná v sobotu dne 7.12.2013, začátek je v 15:00 hodin na obecním úřadě

30.08.2013: Vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého v Tuři a Rozloučení s prázdninami-dětský den
V sobotu 31.8.2013 od 14:00 bude probíhat v Tuři slavnostní vysvěcení zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého a od 15:00 hodin na místním hřišti dětský den,nazvaný Rozloučení s prázdninami.

02.08.2013: Sjezd rodáků a přátel Hubálova 17.8.2013
Pozvánka na Sjezd rodáků a přátel Hubálova sobota 17.8.2013 na louce „ u Kosejků“ u příležitosti 640 let od první písemné zmínky o obci Hubálov Program 11:00 – 13:30 otevřena kulturní místnost s výstavou historických fotografií, kroniky a archivních materiálů ze života obce Hubálov a možnost prohlídky hasičské techniky SDH Hubálov u místní zbrojnice 14:00 zahájení sjezdu na louce „u Kosejků“ a začátek slavnostního programu, ve kterém účinkují Heidi Janků, Řehečské kvarteto, Artrosa, Kokus orient, skupina historického šermu Lvi ze Staré , žonglér Dominik, Zuzka a tančící pes, Kaira Sabah, Duo Getty 19:30 taneční zábava – hraje hudební skupina SONET Doprovodný program pro děti: skákací hrad, malování na obličej, barevné česání Možnost prohlédnout si historickou hasičskou stříkačku z roku 1909. Obecní úřad Tuř - Hubálov Vás srdečně zve a těší se na Vaši účast

25.07.2013: Sběr nebezpečnéh odpadu
Obecní úřad oznamuje, že v neděli 4.8.2013 bude probíhat SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Sběrná místa: Tuř – betonová plocha na hřišti v době od 13:00 - 17:00 hodin Hubálov–prostor vedle hasičské zbrojnice v době od 13:00 do 15:00 hod. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové,převodové,hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky (např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice –vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče, například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky atd.

18.06.2013: Změny úředních hodin v době prázdnin 2013
Změny úředních hodin v době prázdnin 2013 Obecní úřad oznamuje změnu úředních hodin v době letních prázdnin. Úřední hodiny: 9.7.2013, 23.7.2013, 6.8.2013, 20.8.2013 Vodičková

14.05.2013: Poplatky za svoz popelnic a poplatek za psy
Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2013 je možné hradit každé úterý od 17:00 hodin do 18:00 hodin na obecním úřadě nebo převodem na účet obce, popřípadě hromadným výběrem, který se uskuteční dne 25. května 2013 od 14:00 do 15:00 hodin v Tuři na obecním úřadě a od 15:30 do 16.30 v Hubálově v kultuní místnosti.Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu + 01 pro Tuř a 02 pro Hubálov. Číslo účtu: 1161662309/0800 Výše poplatků: 500,-- Kč osoba trvale hlášená k pobytu, 300,-- Kč dítě od 0-18 let ,500,-- Kč rekreační objekt, 30,--Kč pes .Poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 30.6.2013. Vodičková, místostarostka

03.05.2013: Vzpomínka na oběti II. světové války v naší obci
Obecní úřad pořádá v úterý dne 7.5.2013 pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek v 18:00 hodin před obecním úřadem v Tuři. Vodičková, místostarostka

25.02.2013: Oslava mezinárodního dne žen
Obecní úřad Tuř srdečně zve všechny ženy na oslavu mezinárodního dne žen v sobotu 9.3.2013 v Tuři od 17:00 hod. v budově obecního úřadu a v Hubálově v kulturní místnosti od 18:00 hodin. Těšíme se na vás. Vodičková

15.01.2013: Dětské maškarní odpoledne
Obecní úřad a SDH Tuř pořádají dne 23.2.2013 Dětské maškarní odpoledne. Začátek ve 14:00 hodin na obecním úřadě Tuř. Jsou připraveny různé soutěže, soutěž o nejhezčí masku, dětská diskotéta a plno zábavy. Občerstvení zajišťuje SDH Tuř. Vodičková Ilona

23.11.2012: Mikuláš 1.12.2012
Obecní úřad Tuř společně s kulturní komisí a SDH Tuř srdečně zvou všechny děti na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 1.12.2012 od 15:00 hodin v budově obecního úřadu Tuř. Pro Hubálov zůstává Mikuláš nezměněn, tzn. že chodí tradičně 5.12. 2012 v cca 17:00 hodin. Vodičková

16.11.2012: Výroba adventních věnečků
K výrobě adventních věnečků zve OÚ v úterý 27.11. 2012 od 15:00 do budovy Obecního úřadu Tuř. S sebou si vemte potřeby ke zhotovení věnečků tj. kruh, různé druhy větviček a ozdob, pícháčky, vázací drát atd. S výrobou pomohou ženy z kulturní komise. Vodičková Ilona

25.09.2012: Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad oznamuje, že v neděli 30.9.2012 od 14:00 do 17:00 hod bude probíhat SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Sběrná místa: Tuř – betonová plocha na hřišti, Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice. Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky ( např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice – vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče a to: například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky apod. Vodičková

28.08.2012: Rozloučení s prázdninami a posvícenská zábava
V sobotu 1.9.2012 se koná na hřišti v Tuři tradiční Rozloučení s prázdninami. Začátek v 15:00 hod. , připraveny jsou dětské soutěže, malování na obličej, barevné česání, opékání buřtů atd. Po té posvícenská zábava. Hudba ing. Polák. Občerstvení zajištěno. Vodičková, místostarostka

04.07.2012: Pouťové posezení v Hubálově
Srdečně zveme na pouťové posezení v Hubálově, které se koná 7.7.2012 od 18:00 hodin. Pro děti jsou připraveny buřty k opékání a kostka "štěstí". Hudba a občerstvení je zajištěno. Vodičková

26.06.2012: Změny úředních hodin v době prázdnin
Obecní úřad oznamuje změnu úředních hodin v době letních prázdnin. Úřední hodiny: 3.7.2012, 10.7.2012, 24.7.2012, 7.8.2012, 21.8.2012

07.06.2012: Oznámení Obecního úřadu
Igelitové pytle na odvoz odpadků jsou k dispozici na Obecním úřadě Tuř každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin a v kulturní místnosti v Hubálově (kontaktovat pí. Vodičkovou) Cena jednoho pytle je 35,-- Kč. Vodičková

03.05.2012: Tradiční květnové setkání
Obecní úřad srdečně zve všechny spoluobčany na tradiční pietní setkání k uctění památky padlých za II. světové války, hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Pietní setkání se koná dne 7.5.2012 od 19:00 před budovou Obecního úřadu Tuř u pamětní desky hajného Hlaváčka, po té se průvod vydá k pomníku kp. Šimka. Vodičková

23.04.2012: Výběr poplatků za komunální odpad a za psy
Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2012 je možné hradit každé úterý od 17:00 hodin do 18:00 hodin na obecním úřadě nebo převodem na účet obce, popřípadě hromadným výběrem, který se uskuteční dne 12. května 2012 od 14:00 do 15:00 hodin v Hubálově v kulturní místnosti a 19. května 2012 od 14:00 do 15:00 hodin v Tuři na obecním úřadě. Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu + 01 pro Tuř a 02 pro Hubálov. Číslo účtu: 1161662309/0800 Výše poplatků: 400,-- Kč osoba trvale hlášená k pobytu, 200,-- Kč dítě od 0-18 let ,400,-- Kč rekreační objekt, 30,--Kč pes .Poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 30.6.2012. Vodičková, místostarostka

23.04.2012: Čarodějnice 30.4.2012
Čarodějnice Tuř - tradičně na obecním hřišti Čarodějnice Hubálov - 18:30 pro rodiče a děti zdobení máje u kulturní místnosti, 19:15 - 19:30 stavění máje, 20:00 pálení čarodějnic na obecním hřišti. Vodičková

12.04.2012: Brigáda Hubálov
V sobotu dne 14.4.2012 od 14:00 hodin se koná brigáda na úklid obce. S sebou hrábě, kolečka atd. Sraz ve 14:00 u kulturní místnosti. Děkujeme za pomoc. Vodičková Ilona, místostarostka

30.03.2012: Výsledek poptávkového řízení č. 1/2011
Starosta Obce Tuř Martin Řehák vyhlašuje výsledek poptávkového řízení č.1/2011 na dodavatele stavby : TUŘ-NOVOSTAVBA ZPEVNĚNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE,CHODNÍK PRO PĚŠÍ A INFRASTRUKTURA PRO RD. Vítězem poptávkového řízení se stala firma Sivoka Nemyčeves , která předložila nejnižší kompletní návrh nabídkové ceny dle podmínek poptávkového řízení č.1/2011.

21.03.2012: Setkání spolužáků - škola Tuř
"Spolužáci" již po třetí se scházíme všichni, kdo chodili do základní školy v Tuři. Setkání se uskuteční dne 12.5.2012 v 10:00 hodin na zámečku v Tuři. Srdečně zve organizátor Jiří Vích z Tuře.

02.03.2012: Dopis zastupitelům Butovse
Upozorňujeme, že na úřední desce, ve složce hlavní strana, zveřejňujeme dopis zastupitelům obce Butoves. Vodičková Ilona, místostarostka

02.03.2012: Oslava MDŽ
Obecní úřad srdečně zve všechny ženy na oslavu jejich svátku, která proběhne v sobotu 10.3.2012. Tentokrát oslava proběhne v obou obcích a to takto: od 17.00 v Hubálově v kulturní místnosti a od 18:00 na Zámku Tuř. Všechny ženy jsou srdečně zvány! Vodičková Ilona, místostarostka

16.11.2011: Advent
Opět zveme všechny ženy na pravidelné setkání žen v Hubálově. Ve čtvrtek 24.11.2011 od 18:00 hodin, tentokrát výroba adventních věnců. S sebou si vemte všechno potřebné k jejich výrobě. :) Vodičková

23.08.2011: Rozloučení s prázdninami 3.9.2011
Obecní úřad a SDH Tuř pořádají dne 3.9.2011 od 14:00 hod. Rozloučení s prázdninami. Program: vystoupení kouzelníků ( Gernat, Kotraba, Bydžovský), vystoupení paní Míši a jejich čtyřnohých miláčků. Dětská diskotéka - hudba Miroslav Polák. Skákací hrad, dětské hry a soutěže. Občerstvení je zajištěno ( prasátko atd.) Všichni jsou srdečně zváni. Vodičková Ilona

23.08.2011: Výsledky ankety Hubálov - 6.8.2011
Z 65 možných hlasů bylo odevzdáno 48. Vodovod: 43 ano, 5 ne Dětské hřiště Hubálov: 35 ano, 10 ne, 3 nevyplněno Lokalita dětského hřiště Hubálov: 20 špička, 6 vedle kulturní místnosti, 1 plácek, 8 nevyplněno Vodičková Ilona

12.07.2011: Úřední hodiny obecního úřadu v období prázdnin
Úřední hodiny v období letních prázdnin 2011 12.7.2011, 26.7.2011, 9.8.2011, 23.8.2011 Od 6.9.2011 každé úterý, od 17:00 do 18:00 hodin.

13.05.2011: Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad oznamuje, že v neděli 22.5.2011 od 13:00 do 17:00 hod bude probíhat SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Sběrná místa: Tuř – betonová plocha na hřišti Hubálov – prostor vedle hasičské zbrojnice Do nebezpečného odpadu náleží: oleje motorové, převodové, hydraulické, plastové a kovové obaly obsahující nebez. látky ( např. tuby po lepidlech, spreje apod.), kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, barvy, pryskyřice – vše v uzavřených nepropustných obalech!! Zpětný odběr se vztahuje na celé elektrospotřebiče a to: například lednice musí být s kompresorem, televize nedemontovaná, pračka včetně motoru, zářivky nepoškozené, úsporné žárovky apod. Vodičková

27.04.2011: Pietní setkání
Obecní úřad pořádá v sobotu 7.5.2011 pietní setkání k uctění památky padlých hrdinů II. světové války: kpt. Šimka a hajného Hlaváčka. Začátek v 19:00 hodin u Obecního úřadu v Tuři. Vodičková

27.04.2011: Pálení čarodějnic v Tuři
Pálení čarodějnic v Tuři se koná 30.4.2011 od 20:00 hodin na obecním hřišti. Občerstvení je zajištěno a všichni jsou srdečně zváni. Vodičková

27.04.2011: Slet čarodějnic v Hubálově
Slet čarodějnic se koná 30.4.2011 od 19:00 hodin na bývalém hřišti, v případě nepříznivého počasí v kulturní místnosti. Všechny čarodějnice, které přiletí ve svém tradičním čarodějnickém oděvu budou odměněny.Vezměte s sebou řádně promazané a naolejované koště s odrazovými skly podle Zákona o čarodějnictví. Přistávací plocha bude řádně osvícena pro účastníky sletu bude připraveno i čarodějnické občerstvení. Letu zdar! Vodičková

16.03.2011: Výběr poplatků
Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2011 je možné hradit každé úterý od 17:00 hodin do 18:00 hodin na obecním úřadě nebo převodem na účet obce, popřípadě hromadným výběrem, který se uskuteční dne 14. května 2011 od 14:00 hodin v Tuři a 21. května 2011 od 14:00 hodin v Hubálově. Při platbě převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné domu + 01 pro Tuř a 02 pro Hubálov. Číslo účtu: 1161662309/0800 Výše poplatků: 400,-- Kč osoba trvale hlášená k pobytu 200,-- Kč dítě od 0-18 let 400,-- Kč rekreační objekt 30,--Kč pes Poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 30.6.2011. Vodičková, místostarostka

07.03.2011: Oslava MDŽ
V sobotu 12.3.2011 od 17:00 hodin na Zámku v Tuři pořádá Obecní úřad oslavu MDŽ. Občerstvení a hudba jsou zajištěny. Každá z žen dostane malý dárek. Všechny ženy jsou srdečně zvány. Vodičková, místostarostka OÚ Tuř

24.11.2010: MIKULÁŠ
Vzkaz od Mikuláše :) Mikuláš s čertem a andělem bude roznášet dárky pro děti v neděli 5.12.2010. Kolem 16.30 začíná v Hubálově a pak se přesouvá do Tuře. Vodičková, místostarostka OÚ

22.11.2010: Setkání žen v Hubálově
Dne 25.11.2010 od 18:00 se v kulturní místnosti v Hubálově koná pravidelné setkání žen. Přijede mezi nás paní knihovnice z Tuře, která nás naučí vyrábět adventní věnce. Kdo bude mít zájem a chuť ať si s sebou přinese základ na věneček, nastříhané větvičky, vázací drát, ozdoby na věneček, "pichláčky" na svíčky a ten kdo má, tak tavíci pistoli. Všichni jsou srdečně zváni. Vodičková Ilona místostarostka OÚ

24.08.2010: Dětské zábavné odpoledne 4.9.2010
Obecní úřad Tuř a SDH Tuř pořádají dne 4.9.2010 na hřišti v Tuři od 16:00 hod. Dětské zábavné odpoledne. Připraveny jsou různé hry, dětská diskotéka a dárky pro děti. Občerstvení pro děti i dospělé je připraveno. Můžete se těšit na kýtu i párky. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zvány.

22.06.2010: Úřední hodiny obecního úřadu v období prázdnin
Úřední hodiny obecního úřadu v období letních prázdnin: 13.07.2010, 27.07.2010, 10.08.2010, 24.08.2010 vždy od 17:00 do 19.00

05.05.2010: Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa
Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa se vybírá v těchto dnech: 22.5.2010 od 14:00 v kulturní místnosti v Hubálově a 29.5.2010 od 14:00 na obecním úřadě Tuř V jiné dny je možné v hotovosti zaplatit poplatky na obecním úřadě každé úterý v době od 17:00 do 18:00 hodin a to až do 30.6.2010. Další možností placení poplatku je bezhotovostním převodem na účet OÚ Tuř číslo: 1161662309/0800, variabilní symbol= číslo popisné + 01(Tuř) nebo 02 (Hubálov) Poplatek za 1 osobu: 400,-- Kč, dítě od 0-18 let : 200,-- Kč, vlastník za nemovitost: 400,-- Kč, Poplatek za psa: 30,-- Kč

05.05.2010: Pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka
Obecní úřad pořádá v sobotu dne 8.5.2010 pietní setkání k uctění památky hajného Hlaváčka a kpt. Šimka. Začátek je v 19:00 hod. před obecním úřadem.

28.07.2009: Změny úředních hodin po dobu prázdnin
Úřední hodiny Obecního úřadu po dobu prázdnin: 14.7.2009 28.7.2009 11.8.2009 25.8.2009 vždy od 17:00 do 19:00 hod.

09.07.2009: Odhalení a vysvěcení zvoničky v Hubálově dne 4.7.2009
V sobotu dne 4.7.2009 zažili občané Tuře-Hubálova velkou událost. Byla zde odhalena a vysvěcena obecní zvonička, ve které našel důstojné místo "Hubálovský zvon". Zvoničku zhotovili pro obecní úřad místní občané, bratři Petr a Miloš Kosejkovi. Obecní úřad připravil na tento den slavnostní program k jehož shlédnutí se zde sešlo velké množství místních občanů a „sousedů“ z okolních vesnic. Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Martin Řehák. Ve svém proslovu připomněl občanům historii „Hubálovského zvonu“ a oživil vzpomínky na dobu, kdy se na tento zvon v obci zvonilo. Trvalý jáhen Miloš Pour z církve římko-katolické provedl vysvěcení zvoničky. Zvon rozezvučel společně se starostou obce Martinem Řehákem jeden z nestarších občanů obce Hubálov, pan Vlastimil Folta. Bohatým programem provedl přítomné občany pan Ladislav Gernat starší.Během programu vystoupili: Jakub Kazda s doprovodem, Láďa Gernat st., Jiří Kotraba, Václav Rezek, Dáša Cortézová a hubálovské děti Jakub Šťastný a Tomáš Krejčík. K tanci a poslechu zahrál všem přítomným pan Ladislav Otruba s panem Pavlem Matějkou. Pro tento slavnostní den hubálovské ženy připravily sladké a slané dobroty, které měli možnost všichni přítomní ochutnat. Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravách tohoto slavnostního dne,všem, kteří nelitovali času ani námahy a pomohli nám uskutečnit tento slavnostní den.

23.06.2009: Slavnostní vysvěcení zvoničky v Hubálově
Obecní úřad srdečně zve na slavnostní odhalení a vysvěcení zvoničky v Hubálově, dne 4.7.2009, začátek 16:00 hod. Program: odhalení a vysvěcení zvoničky, Zpěvák Jakub Kazda doprovodem, Kouzelnické duo Getty: Vladimír Gernat st. a Jiří Kotraba, Duo Ric: Dáša Cortézová a Václav Rezek. K tanci a poslechu hrají Láďa Otruba a Pavel Matějka

14.07.2008: Pouťové posezení v Hubálově
Dne 12.7.2008 uspořádal Obecní úřad Tuř pouťové posezení pro své občany. Toto posezení se konalo v Hubálově (součást Obce Tuř),ve kterém se pouť slaví vždy první neděli po svátku J. Husa. Přestože má Hubálov 47 obyvatel, v tento den se zde sešlo přes 7O místních občanů a hostů. K tanci a poslechu nádherně zahráli pan Otruba s panem Matějkou. Občané z Hubálova dokázali připravit perfektní zázemí. Byl zde postaven velký stan pro případ „mokré varianty“, zabezpečeno občerstvení, posezení atd. Návštěvníci mohli zhlédnout a posedět si v nově zrekonstruované kulturní místnosti. Hasiči z Tuře připravili výbornou kýtu, párky a „tekuté občerstvení“. Počasí naštěstí vydrželo a tak pouťové posezení nic nezkazilo. Všichni se výborně pobavili, zazpívali si a zatancovali. Je dobře, že obě části Tuř i Hubálov výborně spolupracují a jejich občané se dovedou společně sejít a pobavit se, případně si vzájemně vypomoci při pořádání různých kulturních akcí.

07.02.2008: POZOR !!!
Naše obecní internetové stránky mají novou doménu:
www.obectur.cz
I nadále bude také fungovat původní:
www.tur.e-obec.cz

07.09.2007: Zahájení
V měsíci září 2007 zahájen provoz oficiálních internetových stránek obce Tuř.
Infokanál obce
Přihlášení
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo
Znak obce
Anketa
Jak jste se dozvěděli o nových internetových stránkách obce Tuř?

na OÚ (1535 hl.)
 
pomocí vyhledávače (1394 hl.)
 
od známých (1209 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4138

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.